Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Öz Değerlendirme Raporu

Öz Değerlendirme Raporları (Lisans ve Lisansüstü)

Ekler

2020-SİTR Lisans 2020 Öz Değerlendirme.pdf
2020-Turist Rehberliği YL (Tezli) 2020 Özdeğerlendirme.pdf
2020-Turist Rehberliği YL (Tezsiz) 2020 Özdeğerlendirme.pdf
Öz değerlendirme Raporu (Lisansüstü).pdf
Öz değerlendirme Raporu Lisans (pdf).pdf