Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

HAKKIMIZDA

Fakültemiz  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, dört yıllık lisans eğitimiyle seyahat işletmelerinde çalışabilecekleri gibi Turist Rehberleri Birliği (TUREB); tarafından açılan; dil sınavlarında başarılı olmaları veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 75 puan veya ilgili mevzuat gereğince denkliği ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer sınavlardan en az bu puana karşılık gelen puanı almaları halinde Profesyonel Turist Rehberliği Ruhsatnamesini alabilmektedirler.

Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca Rusça veya Japonca dillerinden birisini seçerek 4 yıl boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, AB Eğitim Programları çerçevesinde, fakültemiz işbirliği içinde olduğu ülkelerle Erasmus, Leonardo gibi Programlar çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, öğrencilere mesleki eğitim imkanı sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin sahip olduğu nitelikleri artırmaya yönelik sektörle çeşitli sertifika anlaşmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, bölümümüzde Galileo ve Amedeus rezervasyon- biletleme eğitimi verilmektedir. Bu eğitimleri öğrencilerimiz, bölümümüze verilen kontenjanlar da dikkate alınarak Amedeus tarafından yapılacak sertifika sınavına katılabilmektedirler.

Bölümümüzden mezun olabilmek için öğrenci yönetmeliği mezuniyet şartlarının yanısıra, okulumuz staj yönergesine uygun staj yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, bölümümüz öğrencileri profesyonel turist rehberliği çalışma ruhsatnamesi almaya hak kazanabilmek için, uygulama gezisine de katılmak durumundadırlar.

BAĞLANTILAR